HỖ TRỰC TRỰC TUYẾN

LIÊN KẾT WEBSITE

LK WEBSITE GIÁO DỤC

TỔ CHỨC NHÂN SỰ TRƯỜNG THCS THANH DŨNG

Thứ sáu - 27/02/2015 03:20 | Số lần đọc: 903
I. BAN GIÁM HIỆU

TT Họ và tên Ảnh
1 Lê Hải Dương
Ngày sinh:    30/08/1960
Chức vụ:      Hiệu trưởng, Bí thư chi bộ
Tổ bộ môn:  Văn - Sử - GDCD
 
2 Trần Thị Lâm An
Ngày sinh:   30/09/1968
Chức vụ:     Phó hiệu trưởng, Phó Bí thư chi bộ
Tổ bộ môn:  Toán - Lý  -  Tin
 

II. TỔ BỘ MÔN
1. Tổ Toán -  Lý - Tin:
TT Họ và tên Ảnh
1 Nguyễn Xuân Nam
Ngày sinh:    30/08/1976
Chức vụ:      Chủ tịch CĐ, tổ trưởng tổ Toán - Lý - Tin
Tổ bộ môn:  Toán  - Lý - Tin
 
2 Nguyễn Viết Hùng
Ngày sinh:   30/09/1979
Chức vụ:     Tổ phó tổ Toán - Lý - Tin
Tổ bộ môn:  Toán  - Lý - Tin
 
 

2. Tổ Văn - Sử - GDCD:
TT Họ và tên Ảnh
1 Trần Văn Học
Ngày sinh:    30/08/1978
Chức vụ:      Tổ trưởng tổ Văn - Sử - GDCD
Tổ bộ môn:  Văn - Sử - GDCD
 
 
2 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
Ngày sinh:   30/09/1978
Chức vụ:     Tổ phó tổ Văn - Sử - GDCD
Tổ bộ môn:  Văn - Sử - GDCD
 

3. Tổ Anh -  Thể - Mỹ - Nhạc:
TT Họ và tên Ảnh
1 Trần Đình Trường
Ngày sinh:    30/08/1981
Chức vụ:      Tổ trưởng tổ Anh -  Thể - Mỹ - Nhạc
Tổ bộ môn:  Anh -  Thể - Mỹ - Nhạc
 
2 Dương Hoài Thanh
Ngày sinh:   30/09/1976
Chức vụ:     Tổ phó tổ Anh -  Mỹ - Nhạc
Tổ bộ môn:  Anh -   Mỹ - Nhạc
 
 

4. Tổ  Hóa - Sinh - Địa - CN:
TT Họ và tên Ảnh
1 Đinh Văn Khoa
Ngày sinh:    30/08/1976
Chức vụ:      Tổ trưởng tổ Hóa - Sinh - Địa - CN
Tổ bộ môn:  Hóa - Sinh - Địa - CN
 
2 Trần Quốc Chung
Ngày sinh:   30/09/1980
Chức vụ:     Tổ phó tổ Hóa - Sinh - Địa - CN
Tổ bộ môn:  Hóa - Sinh - Địa - CN

 
 

5. Tổ Văn phòng:
TT Họ và tên Ảnh
1 Nguyễn Thị Thanh Hương
Ngày sinh:    30/08/1976
Chức vụ:       Tổ trưởng tổ Văn phòng
 
 
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn