HỖ TRỰC TRỰC TUYẾN

LIÊN KẾT WEBSITE

LK WEBSITE GIÁO DỤC

KẾT QUẢ XẾP GIẢI THI IOE CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2016-2017

Chủ nhật - 19/02/2017 21:51 | Số lần đọc: 383
Kết quả thi IOE cấp huyện năm học 2016-2017.
STT ID Họ và tên Điểm Thời gian thi Lớp  Ngày thi Xếp Giải
1 1220179334 Đường Gia Phúc  1940 23 phút 38 giây 6 Sáng 14/01/2017 Nhất
2 1246970408 Nguyễn Lê Anh Đức  1850 28 phút 33 giây 6 Sáng 14/01/2017 Nhì
3 1247680808 Trần Khắc Lộc  1770 26 phút 58 giây 6 Sáng 14/01/2017 Nhì
4 1218021861 Đinh Thanh Hằng  1750 24 phút 15 giây 6 Sáng 14/01/2017 Ba
5 1248248799 Đường Hải Anh  1700 26 phút 56 giây 6 Sáng 14/01/2017 Ba
6 1247633212 Phan Đình Đạt  1670 23 phút 46 giây 6 Sáng 14/01/2017 Ba
7 1251044286 Đường Đồng Ái Nhi  1660 30 phút 6 Sáng 14/01/2017 Ba
8 1248302335 Phan Văn Quyết 1580 28 phút 54 giây 6 Sáng 14/01/2017 Ba
9 1212228464 Nguyễn Tuấn Nam  1550 28 phút 56 giây 6 Sáng 14/01/2017 Ba
10 1247390701 Trần Thị Nhân Ái  1540 30 phút 6 Sáng 14/01/2017 KK
11 1221472517 Nguyễn Tiến Dũng  1530 26 phút 2 giây 6 Sáng 14/01/2017 KK
12 1248275261 Nguyễn Thị An Quý  1510 28 phút 6 Sáng 14/01/2017 KK
13 1246977810 Nguyễn Thị Nha Trang 1440 24 phút 48 giây 6 Sáng 14/01/2017 KK
14 1246966510 Đinh Thị Ánh Tuyết  1820 25 phút 52 giây 7 Sáng 14/01/2017 Nhất
15 1248832814 Đường Gia Phúc  1720 27 phút 7 Sáng 14/01/2017 Nhất
16 1247127607 Đinh Thị Quỳnh Trang  1680 26 phút 5 giây 7 Sáng 14/01/2017 Nhất
17 1247696902 Trần Khắc Hồng Đức  1660 29 phút 32 giây 7 Sáng 14/01/2017 Nhì
18 1248179751 Phan Quynh Mai  1650 28 phút 38 giây 7 Sáng 14/01/2017 Nhì
19 1248178989 Phan Ngọc Mai  1560 25 phút 57 giây 7 Sáng 14/01/2017 Nhì
20 1249559292 Nguyễn Thị Ngân  1470 28 phút 31 giây 7 Sáng 14/01/2017 Ba
21 1246983794 Nguyễn Lê Anh Đức  1330 30 phút 7 Sáng 14/01/2017 KK
22 1251747732 Đinh Thanh Hằng  1250 25 phút 44 giây 7 Sáng 14/01/2017 KK
23 1249832157 Trần Y Duyên  1220 30 phút 7 Sáng 14/01/2017 KK
24 1249044596 Đường Hải Anh  1210 28 phút 43 giây 7 Sáng 14/01/2017 KK
25 1248492887 Nguyễn Phan Nghĩa  1170 29 phút 17 giây 7 Sáng 14/01/2017 KK
26 1248089110 Trần Thị Nhân Ái  1170 29 phút 43 giây 7 Sáng 14/01/2017 KK
27 1249665744 Đinh Sỹ Đoàn 1170 30 phút 7 Sáng 14/01/2017 KK
28 1247119104 Nguyễn Văn Thạch  1160 30 phút 7 Sáng 14/01/2017 KK
29 1248859379 Nguyễn Thị An Quý  1110 28 phút 33 giây 7 Sáng 14/01/2017 KK
30 1248150981 Trần Khắc Lộc  1110 28 phút 35 giây 7 Sáng 14/01/2017 KK
31 1247046585 Đinh Thị Ánh Tuyết  1680 29 phút 5 giây 8 Sáng 14/01/2017 Nhất
32 1249206781 Nguyễn Thị Trà My  1570 24 phút 52 giây 8 Chiều 14/01/2017 Nhì
33 1251067105 Phan Thị Thùy Lợi  1510 30 phút 8 Sáng 14/01/2017 Nhì
34 1247566605 Phan Khánh Linh  1460 29 phút 36 giây 8 Chiều 14/01/2017 Nhì
35 1247916049 Trần Khắc Hồng Đức  1430 30 phút 8 Sáng 14/01/2017 Ba
36 1248180648 Phan Ngọc Mai  1380 24 phút 15 giây 8 Chiều 14/01/2017 Ba
37 1248188740 Phan Quỳnh Mai 1330 30 phút 8 Sáng 14/01/2017 Ba
38 1247436429 Nguyễn Thị Ngọc Trâm  1300 28 phút 23 giây 8 Chiều 14/01/2017 Ba
39 1248696380 Đào Nguyễn Huy Hoàng  1220 24 phút 8 giây 8 Chiều 14/01/2017 KK
40 1248332442 Nguyen Thi Ngoc Anh  1150 28 phút 17 giây 8 Chiều 14/01/2017 KK
41 1228825281 Đặng Trần Minh Phương  1110 30 phút 8 Chiều 14/01/2017 KK
42 1247519997 Nguyễn Ánh Quỳnh  1610 30 phút 9 Sáng 14/01/2017 Nhất
43 1250679706 Trần Long Nhật 1460 28 phút 35 giây 9 Chiều 14/01/2017 Nhì
44 1247051347 Nguyễn Thị Nhật Hà  1450 28 phút 21 giây 9 Chiều 14/01/2017 Nhì
45 1251464747 Nguyễn Tuấn Anh  1430 30 phút 9 Chiều 14/01/2017 Nhì
46 1222997217 Nguyễn Thị Hồng Hạnh  1370 28 phút 19 giây 9 Chiều 14/01/2017 Ba
47 1252476672 Đinh Thị Ánh Tuyết  1320 30 phút 9 Chiều 14/01/2017 Ba
48 1247213414 Nguyễn Thị Trà My  1260 28 phút 41 giây 9 Chiều 14/01/2017 KK
49 1251449953 Phan Thị Thuỳ Lợi  1230 29 phút 13 giây 9 Chiều 14/01/2017 KK
50 1247364133 Nguyễn Thị Bảo Ngọc  1230 30 phút 9 Chiều 14/01/2017 KK
51 1247368981 Nguyễn Thanh Thảo  1210 30 phút 9 Chiều 14/01/2017 KK
52 1252484392 Trần Khắc Hồng Đức  1200 30 phút 9 Chiều 14/01/2017 KK
53 1249787539 Trần Thị Thảo  1170 28 phút 55 giây 9 Chiều 14/01/2017 KK
54 1248555167 Phạm Thị Hồng Khởi  1100 29 phút 14 giây 9 Chiều 14/01/2017 KK
55 1249038889 Phan Quỳnh Mai  1080 30 phút 9 Chiều 14/01/2017 KK
56 1247684707 Phan Thị Hồng Nhung  1080 30 phút 9 Chiều 14/01/2017 KK
57 1248875881 Phan Ngọc Mai  1040 28 phút 53 giây 9 Chiều 14/01/2017 KK

Tổng số điểm của bài viết là: 24 trong 5 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: kết quả, năm học

Những tin cũ hơn