Ban Tổ chức Cuộc thi “Bác Hồ với thiếu nhi – Thiếu nhi với Bác Hồ” trân trọng thông báo: