Chiều ngày 23 tháng 01 năm 2019, tổ Văn - Sử - GDCD ra mắt câu lạc bộ em yêu Lịch sử